{{active_index + 1}}/{{module.slides.length}}

Atalante:

Atalante är en konstnärsdriven scen och en mötesplats där det nyskapande och experimentella uppmuntras. I fokus står den samtida scenkonsten med nutida koreografin och experimentella musiken som nav men även filmvisningar, konstutställningar och festivaler där det ges utrymme för kulturdebatter och samtalsbarer.

Som första bokstaven i alfabetet ligger Atalante i framkant av sitt fält. För att klargöra Atalantes huvudområden i scenkonsten skapade vi en identitet som bygger på lager, lika många som Atalantes fokusområden.


Kund:

Atalante